وب سایت شخصی دکتر رعایت پناه

توضیح مختصر در حد چند کلمه

وب سایت شخصی دکتر رعایت پناه

توضیح مختصر در حد چند کلمه

۲ مطلب با موضوع «بهینه سازی خطی 1» ثبت شده است


Syllabus


Chapter 1


*************************************   Ref: Bertsimas  *********************

Exercises 

Chapter 1

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20


Chapter 2:


3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.Chapter 3:


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 33.


Chapter 4:

2, 4, 6, 8, 10, 13, 19, 20 a, 21, 26, 27, 34, 35, 40, 43, 50. 


Chapter 5:

3, 9, 12, 14, 13.


*************************** Ref:  Bazaraa  *********************************


شماره تمرینات فصل دوم کتاب بازارا 
تمرینات فصل دوم:
،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،42 ،40 ،39 ،38 ،34 ،32 ،29 ،25 24 ،23 ،19 ،13 ،7 ،5 ،3 ،2
.54 ،52 ************************************  دکتر جهانشاهلوRef:****************************

تذکر: شماره تمرینات فقط مربوط به انتهای فصل می باشد پس تمام تمرینات داخل فصل در امتحان مشخص شده هستند.

فصل دوم:
54, 56, 68, 70, 72, 73, 79, 82, 86, 93, 94


فصل سوم:

11, 12, 14, 15, 19, 22, 25, 33.


********************************************************************************************************


Book


Introduction to Linear Optimization_Dimitris Bertsimas, John N. Tsitsiklis -Chapter 1-5


Integer Programming 


 LOGICAL_CONSTRAINTS


Game Theory


Network Flow_Book_AMO


·     فایل GAMS  مثال جزوه1نرم افزار بهینه سازی Toraاسامى دانشجویانى که علاقه مند به گرفتن پروژه تحقیق در عملیات پیشرفته می باشند:

پروژه Robust optimization

 

گروه شماره ۱:

خانم رویا قلاوند - گرایش تحقیق در عملیات

خانم سحر صوفی مهر- گرایش تحقیق در عملیات

آقای حسین ابراهیمی- گرایش تحقیق در عملیات

آقای علی پنجه علی- گرایش آنالیز عددی

خانم مرجان قربانی – گرایش آنالیز عددی

سرگروه: خانم رویا قلاوند

 

گروه شماره ۲:

خانم زینب دریس- گرایش تحقیق در عملیات

خانم فاطمه درباری- گرایش تحقیق در عملیات

خانم زهره شعرباف- گرایش تحقیق در عملیات

خانم مهسا لاتی- گرایش آنالیز عددی

خانم فاطمه نجاتی- گرایش آنالیز عددی

سرگروه: خانم مهسا لاتی

 

گروه شماره ۱: فصل اول، قسمت دوم از صفحه ۲۰تا  ۲۵ -  فصل دوم قسمت اول

گروه شماره۲: فصل اول ،قسمت اول از صفحه ۱ تا ۲۰ - فصل دوم قسمت دوم

  • محمد رعایت پناه

بسمه تعالی

نام درس: بهینه سازی خطی 1

مدرس: دکتر رعایت‌پناه

دفتر: دانشکده  ریاضی، آمار وعلوم کامپیوتر، طبقه 3، اتاق 40

ایمیل:raayatpanah@yahoo.com

تلفن: 2771-02634588780

  پیشنیاز درس: مبانی ماتریس ها و جبر خطی، مبانی آنالیز

نوع درس: اختیاری              الزامی            مقطع:         کارشناسی ■              تعداد واحد: 3

نام انگلیسی درس:    Linear Optimization 1

توضیحات اولیه:

بهینه سازی یکی از شاخه های مهم ریاضیات کاربردی است که به ارتباط هایی بین ریاضیات، اقتصاد و صنعت منجر می شود. در این شاخه از ریاضیات، مساله اصلی ماکزیمم (مینیمم) کردن سود (هزینه) می باشد. البته می تواند هدف مینیمم کردن شاخص هایی دیگر نظیر آلودگی هوا، ترافیک و ... نیز باشد. یکی از مسایل اولیه در این شاخه از ریاضیات، بهینه سازی خطی در فضاهای متناهی البعد است که در این درس بدان پرداخته می شود.

اهداف:

-        آشنایی دانشجویان با بهینه سازی خطی در فضاهای متناهی البعد، شامل: مدل سازی و کاربردهای آن، حل مدل ها، دوگان، تفسیر های هندسی، جبری و اقتصادی.

-        درک برخی کاربردهای ابزارهای آنالیزی و جبر خطی در دیگر شاخه ها ی ریاضیات

-        درک برخی ارتباط ها بین ریاضیات، اقتصاد و صنعت

 

منابع درس:

n M. S. Bazaraa,  J.J. Jarvis, H.D. Sherali,  Linear Programming and Network Flows, Wiley; 4 edition 2009.

دانلود کتاب 

n  K. G. Murty, Linear Programming, Wiley, 1983.

n D. Bertsimas, J.N. Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific 1997.


نمرات:

·        میانترم اول   ( هفته اخر اسفند 95-- فصل یک و دو)

·        میانترم دوم   ( هفته اخر اردیبهشت96 --فصل سه و چهار)


·        پایان ترم( تاریخ مشخص شده توسط گروه-- فصل 5 و 6)

·        ارایه تمرینات مشخص شده( تحویل تمرینات  در انتهای هر فصل )

·        پروژه کامپیوتری

o       جزییات نمرات به صورت تقریبی:

·        میانترم (40%)، پایانترم(40%)، تمرینات و پروژه کامپیوتری(10%)

_______________________________________________________________________

·                                                        نرم افزارهای تخصصی


GAMS: Lingo; Lindo; AMPL


دانلود نرم افزار TORA

 

  ----------------------------------------------------------- 

سر فصل مطالب:

فصل اول:

مقدمه ای بر بهینه سازی

·        مقدمه ای بر بهینه سازی،   مدل سازی، اهمیت و کاربرد آنها

·   تبدیلات برنامه‌ریزی خطی،  حل هندسی مسایل بهینه سازی خطی (LP)

·     فایل GAMS  مثال جزوه

· تمرینات فصل اول کتاب بازارا


·چند فایل آموزشی برای نرم افزار GAMS
فصل دوم

مروری بر جبرخطی

·        مفهوم POS (requirements space)، پوسته خطی، پوسته محدب و پوسته آفین و ارتباط آنها با LP ها

·        استقلال و وابستگی خطی و رتبه ماتریس

·        مولد و پایه

·        معادلات خطی هم‌زمان

·        مقدمه ای بر خواص مجموعه های محدب، چند وجهی ها، ابر صفحه ها، نیم فضا، اشعه (شعاع)

آنالیز محدب

·        تعریف تابع محدب و برخی خواص مقدماتی آن

·        مفهوم و خواص نقاط راسی، جواب‌های پایه‌ شدنی، قضیه هل دادن

·        تباهیدگی، زاید بودن، مجاورتی،

·        جهت های دورشونده (راسی) چند وجهی ها و نحوه بدست آوردن آنها

·        توابع محدب و مقعر

·        قضیه نمایش و کاربردهای آن

فصل سوم

الگوریتم سیمپلکس(قسمت اول)

فصل سوم قسمت دوم

فصل سوم قسمت سوم

·        شرایط لازم و کافی وجود جواب بهینه (نتایج قضیه نمایش)

·        الگوریتم سیمپلکس: معیارهای بهینگی، بیکرانگی، واردشوندگی و خارج شوندگی متغیرها

·        حل مثالهای عددی با الگوریتم سیمپلکس (به صورت دستی و برنامه نویسی)

·        وجود جواب های بهینه دگرین و نحوه بدست اوردن انها

·        همگرایی الگوریتم سیمپلکس در غیاب تباهیدگی

·        قضیه نمایش برای مجموعه جواب های بهینه دگرین

·        متغیرهای مصنوعی و استفاده از روش M-بزرگ  (روش دوفازی، در صورت وجود زمان کافی)

فصل چهارم

چند قضیه مهم

·        قضایای دگرین:  لم فارکاس و قضیه گردن

·        شرایط بهینگی KKT ( اثبات قضیه KKT و تعبیر هندسی آن)

فصل پنجم

نظریه دوگان

قسمت اول

قسمت دوم

·        مفهوم دوگان، طریقه نوشتن دوگان یک LP

·        قضایای دوگان: ضعیف، قوی، قضیه مکمل زائد ضعیف، قضیه اساسی دو آلیتی، قضیه مکمل زائد قوی

·        کاربردهای دوگان و شرایط مکمل زائد ضعیف

·        تعبیر اقتصادی دوگان و جواب های بهینه دوگان

·        روش سیمپلکس دوگان

·        محاسبه جواب های بهینه دوگان از روی جواب بهینه اولیه

·        تحلیل حساسیت

 شماره تمرینات فصل 3و 4 و 5 و 6 :


تمرینات فصل سوم کتاب بازارا ویرایش 2:

2 (الف و ب)،

‎3, 4, 8, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 30, 32, 34, 37, 38, 46, 47, 48, 51, 

تمرینات فصل چهار کتاب بازارا ویرایش 2:

1, 2, 9 ,11, 17

تمرینات فصل پنجم کتاب بازارا ویرایش 2:

 37, 38, 42, 44, 46, 49

 

تمرینات فصل ششم کتاب بازارا ویرایش 2:

 

1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 26, 28, 30


 

  • محمد رعایت پناه