وب سایت شخصی دکتر رعایت پناه

توضیح مختصر در حد چند کلمه

وب سایت شخصی دکتر رعایت پناه

توضیح مختصر در حد چند کلمه

۱ مطلب با موضوع «شبیه سازی کامپیوتری» ثبت شده است

پیشگفتار

نام درس: شبیه سازی
نام مدرس: محمدعلی رعایت پناه
اتاق:دانشکده ریاضی، طبقه سوم، اتاق شماره 40
نام مدرس: محمدعلی رعایت پناه
آدرس ایمیلraayatpanah@yahoo.com
(توجه شود که متن ایمیل باید فارسی روان باشد و در عنوان ایمیل نام خانوادگی دانشجو،
نام رشته و توضیح مختصری از درخواست لحاظ شود.)

آدرس وبسایت: http://raayatpanah.blog.ir
اطلاعاتی از قبیل جزوه درسی، تمرین، تحقیق، اعلام نمرات، اعتراض به نمره و کنسلی احتمالی کلاس
از طریق این سایت در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
استاد حل تمرین :؟؟

منابع

1- شبیه سازی سیستمهای گسسته-پیشامد
نوشته:جری بنکس و جان کارسن
ترجمه: هاشم محلوجی
انتشارات: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 2-   Simulation with  AR E N A
نوشته:   David kelton  و همکاران وی
آدرس وبسایت کلتون:
http : //www.cba.uc.edu/faculty/keltonwd


سر فصل ها

فصل 1: تعاریف مقدماتی
فصل 2: مثالهای از شبیه سازی
فصل 3: آشنایی با نرم افزار

فصل 4: مروری بر آمار و احتمال
فصل 5: تولید اعداد تصادفی

              قسمت اول

              قسمت دوم

  

   سوالات میانترم

نرم افزارها تخصصی: 
 ARENA , AW ESIM , SHOW FLOW , ANYLOGIC

تکالیف: دانشجویان محترم باید در انتهای هر فصل تمرینات مشخص شده را تحویل دهند. حل تمرینات به صورت گروهی( گروههای حداکثر سه نفره) امکان پذیر است.
**تمام گروهها باید تمرینات 10 تا 25 فصل 3 را با استفاده از نرم افزار تخصصی حل نمایند.
و حداقل هر گروه باید یکی از این تمرینات را ارایه دهد.
** بقیه تمرینات این فصل بین گروهها تقسیم میشوند که مهلت ارایه آن تا پایان اردیبهشت
95 میباشد.
در صورتیکه تمرینات گروهی ارایه شود نمره آنها نیز به صورت گروهی( میانگین عملکرد گروه)
لحاظ میشود.
گروهها باید حداکثر در ابتدای جلسه پنجم کلاس مشخص شوند.

جزییات نمرات


امتحان میان ترم:
هفته اول اردیبهشت
امتحان پایان ترم:
مشخص شده توسط گروه
پروژه شبیه سازی

سمینار در مورد آشنایی با نرم افزارهای شبیه سازی (اختیاری)
کارکلاسی، تمرین و نظم: 2 نمره مازاد بر نمره 20 دارد.
توجه شود این نمره شامل حال دانشجویانی که بیش از 3 جلسه غیبت دارند، نمیشود.


تمرینات پایانی برای هر گروه
تمرینات گره یک(مساله بندر) ، گروه 3(در یک کارخانه جهت نقل و انتقال بسته ها )، گروه چهار (سیستم کتابخان1) و گروه نه (کارخانه کوچک سیمان 50) در فایل ضمیمه شده قرار دارد.
سایر گروهها به شرح زیر می باشند:
گروه2: مساله 35 کتاب بنکس
گروه5: مساله 10 کتاب کلتون
گروه6: مساله 11کتاب کلتون
گروه7: مساله 28کتاب بنکس
گروه8: مساله 54 کتاب بنکس


  • محمد رعایت پناه